01.8.2010

Златото дава настроение на човека. То е проводник на живота. Понеже животът на Земята се изявява чрез златото, затова хората го обичат. Златото е проводник не само на човешкия живот, но и на живота в цялата Природа. Според мене среброто е филтър на живота, а златото – проводник на живота.