26.7.2010

Трябва да се моли човек, понеже чрез молитвата изучава Божествения език. Ако не се молиш, ще останеш невежа в Божествения свят, няма да бъдеш свързан. Kазваш: „Понеже не съм разположен, молитвата ми няма да бъде приета.“ Бог не се нуждае от твоята молитва – тя не е заради Него, тя е заради тебе. Това е една длъжност, един закон, който трябва да изпълниш. Ако не го изпълниш, ще страдаш. И в дишането е същият закон. Ако ти дишаш правилно, това е заради тебе. Когато човек се моли, от Невидимия свят ще го учат на езика на Небето. Като научи езика на Небето, всичките му работи ще тръгнат.