24.7.2010

От Невидимия свят постоянно ви възпитават. Всичките болки, които претърпяваме в тялото, са възпитателни методи на движение. Когато се научим да се движим правилно, всички болки ще изчезнат. Природата обича правилни движения, разумни движения. Трябва да има една школа – като вървите, красиво да бъде движението. В краката, в очите, в ръцете, в стойката – навсякъде да има една красота.