18.7.2010

Казвам: цялата Природа е пълна с разумност. Ние мислим, че в Природата ние единствените сме разумни. Цялата съвкупна Природа е разумна. Ако знаеш, ако се поставиш, както трябва, ако обичаш нещата, и те ще те обикнат.