17.7.2010

Любовта дава смисъла, вярата носи съдържанието, а надеждата носи формата, в която животът трябва да се облече. Аз тъй мисля. Щом някой ми говори за Любов, казвам: това е великият смисъл на живота, който Бог е вложил. Във всяка мисъл има велик смисъл. После, като ми говори някой за вярата, казвам: съдържанието носи вярата. И най-после надеждата дава формата: навсякъде в живота виждате тия безбройни форми на тези малки същества.