16.7.2010

Та най-първо вие сега трябва да имате едно чувство на благодарност. На Бог, Който ви е пратил в света, да Му благодарите, че ви е изпратил в едно училище да учите. Вие преждевременно искате да станете професори. Вие искате преждевременно богати да станете. Вие преждевременно искате силни да станете.