14.7.2010

Вярата е закон за разширение. Разширението донася освобождение. Следователно вярата е закон за освобождение от ограниченията. Научно какво нещо е вярата? – Закон, с който човек се освобождава от ония неестествени ограничения. Казваш: „Вярвам.“ – За да вярваш, ти трябва да знаеш как да се освободиш. Щом знаеш как да развържеш въжето, с което си свързан, ти имаш вяра.