13.7.2010

Ако ти отиваш в един дом, трябва да носиш подаръците на Любовта. Влизаш в който и дом да е, ще носиш скъпоценностите на Любовта. Тогава ще бъдеш добре дошъл. Ако носиш прости камъни, никой не ги иска. Ние сме богати с човешки подаръци, ние нямаме нужда от тях. Трябва да се откажем. За бъдеще подарявайте си скъпоценните камъни, направени от Любовта. Първият камък да бъде на вашето, Божественото търпение.