12.7.2010

"Ако можете да владеете мислите, чувствата и действията си, вие ще бъдете цвят, който разнася аромата си далече; извор, който разхлажда ожаднелите пътници; чист въздух, който ободрява духа на уморения пътник; изгряващо слънце, което насърчава всички обременени. Няма по-велико нещо за човека от това – да обича своите мисли, чувства и постъпки и да ги владее. Щом той ги обича, и те ще го обичат. "