11.7.2010

Христос е човекът на изобилната Сила.#Христос е човекът на изобилната Вяра.#Христос е човекът на изобилната Любов.#Обхождайте се със себе си, с Божественото в себе си, така, както Бог се обхожда с нас!