10.7.2010

Няма по-велико нещо от това – да чуваш гласа на своите светли мисли, на своите добри чувства и на своите благородни постъпки. Чрез тях се изявява гласът на Бога, Който казва: „Добре мислиш, добре чувстваш и добре постъпваш!“ Какво по-велико от това – да чуеш одобрението на Господа!