07.7.2010

Казано е: „Ако не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие.“ Това значи: ако не станете чисти, не можете да влезете в Царството Божие. Тук под деца се разбира чисти по сърце. Човек трябва да носи в себе си качеството на детето – Божествената Чистота.#Пътят на Царството Божие е Чистотата.