06.7.2010

Каква е задачата на човека? – Непрекъснато самоизправление и самоусъвършенстване.#Бог е непрестанно изявление на съвършенството, а човек е непрестанно изправление на себе си в пътя на съвършенството.