05.7.2010

Всеки човек трябва да развие скритите сили, които са в него, да разработи всички дарби, които Бог е вложил в него. Във всеки човек Бог е вложил една основна дарба, която трябва да се развие. От тази дарба зависи неговото щастие.