04.7.2010

Ние трябва да придобием качеството на светлината – безкористието, и качеството на водата – мекотата. Това, което е направила светлината, като е осветила пространството, направете го и вие. И това, което е направила водата, като е очистила нещата, направете го и вие.