03.7.2010

Мекотата е броня на човека, затова казвам: колкото по-чувствителен става човек, толкова по-мек език трябва да има. Ако чувствителността ти се увеличава, а езикът ти огрубява, ти сам се натъкваш на мъчнотии и изпитания. Казано е в Писанието: „Не огорчавайте Духа, с който сте запечатани.“ Мислите ли, че Духът е доволен от вашите мисли, чувства и постъпки?