02.7.2010

При всяко изпитание лицето на човека потъмнява. Страшно е, когато той се отдава на отрицателни чувства: завист, отмъщение, злоба. Тогава лицето му потъмнява и погрознява. Наблюдавайте се да видите какви промени стават с цвета на лицето ви. Ако цветът на лицето ви е тъмен, вземете мерки да се справите с отрицателните си мисли и чувства.