30.6.2010

Казваш: „Страхлив съм, наследил съм тая черта.“ – Щом си я наследил, лесно ще се справиш с нея. Тя не е Божествена черта. Ако страхът беше Божествено чувство, защо едни хора са страхливи, а други – смели? Бог не е създал човека страхлив. Първоначално той не е бил страхлив. Когато сгреши, тогава човек разбра какво нещо е страхът.