29.6.2010

Болният се стреми към здравия. Защо? – За да почерпи от него сила. Следователно здравият дава нещо от себе си на болния, и болният предава нещо на здравия. Между тях става обмяна, която може да се изчисли. Най-слабите изтичания от човешкия организъм могат да се изчислят. Колкото по-близък ви е болният и колкото по-голяма е любовта ви към него, толкова повече черпи той от вас. Обмяна става и между здрави хора.