27.6.2010

Едно дърво, преди да е родило, клонищата му стърчат, но щом дървото роди, наведат се клонищата. И то мисли как да се освободи от тези плодове. Да кажем, вие имате една мисъл – плод е тя, или едно чувство. Винаги концентрирайте ума си към центъра на Земята – да ви помогне, да снеме тия плодове, тази тежест. И следователно човек трябва да знае един начин да се пречиства. Когато имате тежки мисли и тежки чувства, когато имате тия течения и от Слънцето горе, и от центъра на Земята, трябва да знаете как тогава вие може да се освободите от всичките ваши тежки мисли. Когато искате да се повдигнете нагоре, трябва да знаете, че има течения от Земята към Слънцето.