26.6.2010

Колко е необходимо човек да има едно съзнание – да контролира силите, които са в неговия ум, да контролира силите, които са в неговото сърце, и силите, които са в неговата воля. Здравословно е. Защото ако човек не контролира силите на ума си, той ще обеднее. Ако не контролира силите на сърцето си, ще обеднее. В умствено отношение бедността е лошо нещо. И в сърдечно отношение е лоша бедността. Вие туй го наричате сухота, празнота. Това е бедност на сърцето. Бедността на волята е слаба воля.