24.6.2010

Една мисъл не може да бъде правилна, ако тя не е потопена в чувствата, в сърцето. Силата се дължи на ума. Мекотата се дължи на сърцето.