19.6.2010

Идват нови идеи в света. Те влизат в стълкновение със старите. Защо? – Защото старото не иска да предаде царството си. Новите идеи коренно ще преобразят света. Старите системи ще се заменят с нови. Който приеме новите идеи, ще се измени – лицето му ще светне, ще придобие нов израз.