18.6.2010

Kато срещнат някого, тъмните същества веднага насочват отровните си стрели срещу него, за да го умъртвят. Едно от напредналите Същества застава на пътя им и стрелата се забива в гърдите му. След това то изважда стрелата, измива раната и тя заздравява. Така човек се спасява от отровните стрели на лошите духове. Така се смекчава злото. Значи Любовта е единствената сила, която смекчава злото.