16.6.2010

Какво ви е нужно за тоя живот? – Сърце топло и чисто, ум светъл и възвишен. Така ще работите за Божията слава на Земята и на Небето.