15.6.2010

„Кой ще ни научи как да изпълняваме волята на Бога?“ – Любовта ще ви научи. Без Любов нищо не се постига. Без Любов животът е мъчение. Любовта осмисля живота. Тя дава знание, свобода и простор на човешката душа. Щом имаш знание и свобода, ти живееш в областта на Истината.