13.6.2010

Та казвам: дръжте доброто като една мощна сила в света, която подмладява човешката мисъл, човешките чувства и човешките постъпки. Доброто е, което държи човешкото тяло в туй състояние. Ако доброто не е в света, той ще се разложи на своите части – ще се пукне и от него нищо няма да излезе. Благодарение на доброто, което ви държи, вие под този негов напор растете и се развивате, имате благоприятните лъчи на Божественото Слънце.