12.6.2010

Ти ще мислиш за доброто, понеже ако не мислиш за доброто, ти ще бъдеш в тъмнина. За да избегне човек тази тъмнина, трябва да мисли за доброто, понеже доброто ще му даде повод да се яви светлината. Светлината е една възможност за неговото развитие. Животът на човека ще се осмисли. Той ще има посока на движение. Всички твои идеали, които съществуват в душата ти, може да се реализират. Доброто дава възможност във всяко едно направление.