11.6.2010

"Когато човек напуща Земята, единственото нещо, което ще занесе със себе си, това са три атома. Като замине за другия свят, ще занесе три атома: един атом, който носи неговите богатства на ума; един атом, който носи неговите богатства на сърцето; и един атом, който носи неговите богатства на волята. Представете си какво ще бъде богатството му. "