10.6.2010

Но някой път във вас се заражда идеята: „Че какво ме ползва, че правя добро?“ Вие не разбирате. Единственото нещо, което остава във вас след всички перипетии, това е доброто. Аз правя доброто, понеже то ще остане в мене. Пък онова, което няма да остане, аз не го правя. Светлината е, която дава. Светлината като озари света, тя дава впечатленията за всички предмети и звезди, растения и животни. Всичко светлината открива.