09.6.2010

„Какво представлява доброто?“ – Доброто значи трябва да има една основа, която да не се разклаща под него. Доброто винаги показва една разумна основа, която ние използваме. Всяко нещо, на което ти градиш и то не се разклаща – това е добро. Всяко нещо, което вие градите и се разклаща или разклаща мислите, чувствата и постъпките – то не е добро. Добро е онова, върху което се градят мислите.