08.6.2010

Всеки ден трябва да правите по едно малко добро. Има програма, която определя колко добро трябва да правите на ден и на колко души да помогнете.#Като ученици от вас се иска малкото, микроскопическо усилие да направите едно малко добро. То може да ви отнеме една минута или една секунда, но от него ще зависи вашето бъдеще. При това опитайте се да го направите първо на онзи, когото не обичате.