07.6.2010

Пеенето трябва да бъде непреривен подтик на Живота. Без пеене сегашният живот би заличил всичко благородно в човека.#Музиката е прилагане на Божествените добродетели. Имам предвид музиката като метод за прилагане на Любовта.