06.6.2010

Един тон е красив, когато има светлина, топлина и сила. Светлината засяга ума, топлината – сърцето, силата – душата. Някои песни носят повече светлина, други – топлина, а трети – сила. Едни хора се влияят от красотата на тона, други – от топлината, а трети – от енергията, която той внася.