03.6.2010

"Това, което човек съгражда, е преходно; това, което Бог съгражда, е вечно и неизменно." Уповавайте на онова, което Бог е съградил и гради във вас. Вслушвайте се в Любовта, която Бог е вложил във вас. Това е раят на Земята. В него се крие вашето бъдеще. Там са постиженията. Уповавайте на онова, което Бог е съградил и гради във вас. Вслушвайте се в Любовта, която Бог е вложил във вас. Това е раят на Земята. В него се крие вашето бъдеще. Там са постиженията.