02.6.2010

Всеки е дошъл на Земята да изпълни Божията воля, а не своята. Христос казва: „Прославих Те, Господи. Прослави Ме и Ти за самия Себе Си.“ Следователно който иска да се повдигне и прослави, първо трябва да изпълни Божията воля. Бог знае какво да направи за него. Като прославяте Бога, и вие се повдигате. Като човек ти си длъжен да изпълниш Божията воля, а останалото е работа на Бога.