Периода 1922-1944 в детайли

1922

Учителя Петър Дънов изнася беседа в Салона на Изгрева

 • Учителя открива Школата на Бялото Братство и сформира два класа: Общ окултен клас и Специален (младежки) окултен клас (24 Февруари 1922).
  • Лекционният цикъл пред Общия окултен клас започва с "Трите живота", провежда се ежеседмично в сряда и завършва на 20 декември 1944 година. Лекционният цикъл пред Младежкия окултен клас започва с "Двата пътя", провежда се ежеседмично в петък и завършва на 15 декември 1944 година. Според запазени списъци от октомври 1923 година, Общият окултен клас се състои от 52, а Младежкият окултен клас - от 45 ученика.
 • През първата половина на 1922 година Св. Синод на Българската православна църква предприема кампания срещу Бялото Братство в България. Даниил Ласков и Михаил Калнев публикуват критически трудове. На 7 юли 1922 година на свое заседание Архиерейският събор обявявя Петър Дънов за самоотлъчил се от светата Църква. Някои последователи на Учителя също са отлъчени от Църквата.
 • Създават се първите комуни в Бялото Братство.
  • Жечо Вълков, Борис Николов, Асен Кантарджиев, Константин Константинов, Кръстьо Тюлешков, Георги Томалевски, Христо Дързев и Кузман Кузманов образуват комуна в село Ачларе (сега Екзарх Антимово), Карнобатско. Рудолф Земан и Луиза Земан, заедно с още десет човека, образуват комуна в Казанлък. Двата опита за комунален живот са неуспешни.
 • На Ястребец (в планината Рила) Учителя се среща и разговаря със земеделския премиер-министър на България Александър Стамболийски (26 юли 1922).

 Учителя Петър Дънов с цигулка

 • Годишен събор на Бялото Братство в гр. Велико Търново (19 август 1922).
  • Същия ден в читалище "Надежда" Учителя държи пред търновското гражданство и пред представители на Православната Църква от цялата страна публична беседа - "Новият Живот". Обявеният за 2 ч. след обед диспут между Учителя и православните свещеници не се състоява поради дъждовна буря.
  • (9 - 25 Август 1922) Сформират се Школи на Бялото Братство в провициалните градове на България (Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Айтос, Русе, Велико Търново, Варна и др.). Избира се съвет от кореспонденти за всеки град, чиято функция е да тиражира и изпраща по места школните лекции, изнасяни от Учителя в София.
  • (21 август 1922) година на събора на Бялото Братство във Велико Търново Учителя дава песента "Фир-фюр-фен - Благославяй", с която започва течението на школните музикални упражнения, завършило през 1944 година с "Новото битие".
 • Учителя със свои ученици открива и устройва на Витоша бивака "Ел Шадай", южно от Драгалевския манастир.

 • Иван Толев започва да издава в София списание "Всемирна летопис", в което публикува резюмета от беседи на Учителя.

 • На ул. "Оборище" 14 в София е построен специален салон за молитвени събрания на Бялото Братство. Там Влад Пашов, Димитър Стоянов и Кирил Михайлов създават първата братска печатница.

 

 

1923

 • Чрез държавен преврат на власт в България идва политическата партия Демократически сговор (9 юни 1923). Правителството й не дава разрешение за годишен Събор на Бялото Братство.
 • Първи младежки събор на Бялото Братство, проведен в София (1 - 5 Юли 1923). Съборното Слово на Учителя се стенографира и публикува в книгата "Първи младежки събор".

Учителя Петър Дънов на екскурзия с ученици

 

 • Учителя и негови ученици за първи път излизат на Черни връх (в планината Витоша), където е стенографирана беседата "Здравият ум" (26 Август 1923, Неделя).
 • Петър Камбуров, Марин Камбуров, Никола Гръблев и Христо Христов образуват комуна на Бялото Братство в Арбанаси, която се разпада през 1926 година (Септември 1923).

1924

 • Учителя изнася лекцията "Разумното сърце" пред Младежкия окултен клас (2 април 1924).
 • Втори младежки събор на Бялото Братство, проведен в София (6 и 7 Юли 1924).
  • Съборът завършва с екскурзия до връх Мусала. На (17 юли) на Мусала Учителя държи беседата "Новата азбука". До 1930 година се провеждат осем младежки събора на Бялото Братство.
 • В София започва да излиза списание "Житно зърно", считано по-късно за официален орган на Бялото Братство в България.
  • Явява се продължение на списание "Нов живот", издавано през 1923 година от Георги Марков и Методий Константинов. "Житно зърно" се публикува до 1944 година, главен редактор е Георги Радев (1900-1940), членове на редакционния съвет са Георги Марков, Методий Константинов, Кузман Кузманов, Георги Томалевски, Константин Константинов и Добрин Гарвалов.

 

 

1925

 • По време на екскурзия до Чамкория (сега Боровец) Учителя се среща с българския цар Борис Трети на открито, над резиденцията Царска Бистрица (Февруари 1925).
 • Годишен събор на Бялото Братство във Велико Търново (23 Август 1925).
  • Стенографираните беседи на Учителя се публикуват в книгите "Двете свещени положения" и "Наряд и упътвания от Учителя".
  • (29 Август 1925) Въз основа на военното положение в България, Учителя е задържан от военните части във Велико Търново, след няколко часа е освободен и на другия ден отпътува за София.
  • (12 Септември 1925) Градската управа организира подписка за изгонване на Бялото Братство от Велико Търново.

 

1926Салонът на изгрева

 • Върху закупения парцел "Баучер" (най-високата точка на Софийско поле, югоизточно от София) се построява приемна стая за Учителя.
  • Това място по- късно става физически и духовен център на Бялото Братство, наречен Изгрева (днес квартал "Изгрев"). В следващите години около "Баучер" ученици, последователи и слушатели на Учителя закупуват малки парцели земя и построяват дървени жилища. Изгрева се оформя като духовно селище (ашрам), в което работата в Школата на Бялото Братство се центрира на физическо ниво.
 • Годишен събор на Бялото Братство на Изгрева край София (22 Август 1926).
  • Присъстват 1460 човека. Във вестник "Зорница" Стоян Ватралски публикува статии за събора под заглавие "Кои и какви са Белите Братя".
 • Изгражда се салон за молитвени събрания (Юли 1927).
  • По проект на Руси Николов от гр. Стара Загора на Изгрева започва изграждане на салон за молитвени събрания на Бялото Братство. В строежа участват последователи на Учителя от селата Каблешково и Габерово, Бургаско. Салонът е затворен през 1958 и разрушен през 1971 година.

 

1927

 • Годишен събор на Бялото Братство, проведен на Изгрева. Участват над 1000 човека. Съборът завършва с изкачване на връх Мусала на 28 август (19 - 24 Август 1927)
 • (14 декември 1927) Пети младежки събор на Бялото братство, проведен на Изгрева.

 

1928

 • Елена Андреева (1899-1990) се присъединява към Паша Теодорова и Савка Керемидчиева в работата по стенографиране, дешифриране и публикуване на лекциите и беседите на Учителя. Трите стенографки се установяват окончателно на Изгрева в специално построена сграда, шеговито наричана "Парахода".

 

1929

 • Учителя (по инициатива на Симеон Симеонов) за първи път излиза край Седемте рилски езера през лятото с група свои ученици и фактически открива Школата на планината Рила.

 

1930

 • Ангел Томов публикува в списание "Философски преглед" студията "Религиозно-философският мироглед на Петър Дънов".
 • Осми младежки събор, проведен на Изгрева (12 Юли 1930).
 • Годишен събор на Бялото Братство на Седемте рилски езера (19 Август 1930). През следващите две години съборите се провеждат също на Седемте рилски езера.
 • Край второто от седемте рилски езера е построена историческата чешма, наречена "Ръцете, които дават" (25 Юли 1930).
 • Учителя открива ново течение на Словото - неделни утринни слова - на Изгрева, които продължават до април 1944 година (21 Септември 1930, Неделя). Първото стенографирано утринно слово е "Абсолютна Истина".

 

1931

 • По време на годишния Събор на Бялото Братство на Рила, Учителя за първи път извежда своите ученици на Молитвения връх, североизточно спрямо Второто от Седемте рилски езера (5 август 1931).

 

1932

 • Атанас Николов, Сава Калименов и Петър Пампоров започват да издават в град Севлиево вестник "Братство", просъществувал до 1943 година (Октомври 1932).

 Учителя Петър Дънов в кръга на Паневритмията

1934

 • Учителя дава Паневритмията - цикъл от 28 упражнения, съставени от мелодия, текст и ритмични движения.
  • По-късно към нея са прибавени упражненията "Слънчеви лъчи" и "Пентаграм". Авторката на текста на Паневритмията Олга Славчева го публикува през 1935 година. Партитурата и текстът с предговор, продиктуван от Учителя, излизат в отделна книга през 1938, а "Слънчеви лъчи" - през 1942 година. От създаването си до наши дни Паневритмията се изпълнява в Бялото Братство всяка сутрин от 22 март до 22 септември.
 • Екскурзия и лагер в местността Яворови присои (в планината Витоша). Там на 5 август е стенографирана беседата "Великото в Живота" (Август 1934).

 

1936

 • На Изгрева активист на политическата партия Демократически сговор нанася побой над Учителя (4 май 1936). Вследствие на мозъчна травма Учителя заболява с парализа на дясната телесна половина. Въпреки заболяването си, на 14 юли той излиза със свои ученици на палатков лагер край Седемте рилски езера и до 12 август напълно възстановява своето здраве.
 • Учителя открива на Изгрева годишния Събор на Бялото Братство с беседата "Да им дам Живот" (19 август 1936).
 • Виторио Бертоли (1887-1976) и Анина Бертоли (1912-1989) се установяват в Париж и създават кръг от последователи на Учителя. От 1958 година започват да издават списанието "Le grain de ble" (Житното зърно).

 

1937

 Учителя Петър Дънов след лекция

1938

 • Георги Радев публикува книгата "Учителят говори", публикувана на английски език в САЩ през 1970 година в превод на Ернестина Сталева ("The Master Speaks").

 

1939

 • Савка Керемидчиева публикува книгата "Свещени думи на Учителя". Английският й превод от Весела Несторова е публикуван в САЩ (1940 година) и е преиздаден в София (1994 година).
 • На Изгрева и на Събора край Седемте рилски езера през лятото гостуват последователи на Учителя от Франция, Латвия и Естония.

 

1942

 • По решение на Министерството на образованието Милка Периклиева и Весела Несторова, заедно с музикантите Симеон Симеонов, Данко Симеонов и Вяра Куртева, започват курсове с учители по физкултура за въвеждане на Паневритмията в българските училища (25 Юли 1942).
 • Учителя за последен път летува с Бялото Братство край Седемте рилски езера, а през август- септември - на връх Мусала (21 Юни  -  3 Юли 1942).
 • Боян Боев публикува книгата "Учителят за дишането".

 

1943

 • През лятото, чрез Любомир Лулчев, Учителя съветва българския цар Борис Трети и министъра на вътрешните работи Габровски да отменят указа за екстрадиране на български евреи в Германия.
 • Учителя със свои ученици за последен път посещава Черни връх (12 Септември 1943).
 • Боян Боев публикува своята книга "Учителят за образованието" с предговор от Учителя и Методи Константинов (Януари 1943).
 • Съюзническата авиация започва бомбардировки над София (14 Ноември 1943). На (11 Януари 1944) Изгрева се евакуира в село Мърчаево (на 24 километра югозападно от София). Учителя се настанява в дома (сега музей) на своя ученик Темелко Гьорев (1896-1990).

 

1944

 • През лятото Учителя и негови ученици откриват край дома на Темелко Гьорев в Мърчаево малък извор, построяват чучур и го наричат Извора на Доброто.
 • Учителя излиза със свои ученици от Мърчаево на връх Острец (в планината Витоша), където е стенографирана беседата "Разбрана и неразбрана любов". На 26 август пристигат на хижа "Еделвайс" (22 Юни 1944).
 • Учителя и жителите на Изгрева се връщат в София (19 Октомври 1944, 40 дни след идване на комунистическия режим на власт в България).
 • Учителя изнася пред Общия окултен клас своята последна лекция "Последното Слово" (20 декември 1944).
 • Учителя завършва земния си път. Тялото му е положено върху южния склон на Изгрева, наричан днес "Мястото на Учителя" (27 декември 1944).