30.5.2010

Казвам: живейте със съзнанието, че Бог присъства във вас. В това се крие силата на Новото учение. Като ви проповядвам Новото учение, искам да събудя у вас Божественото, да станете проводници на Божията Любов. Който е проводник, да помага на другите. – „Как се познава кой човек е проводник и кой не е?“ – По отношенията му към хората.