29.5.2010

Обикни човека, както трябва, и ще видиш, че в душата, ума и сърцето му се крие нещо велико. Ако не обичаш, както трябва, днес се очароваш от някого, а на следния ден се разочароваш. Ако обичаш някого, ще видиш в него много работи, и то най-красиви.#Външният човек не е още истинският човек. Нещо красиво се крие дълбоко в човека, което може да познае само онзи, който люби.