27.5.2010

Ако някой направи добро и каже: „Аз го направих, защото съм добър“, той е на грешен път. Той трябва да каже в себе си: „Бог направи доброто чрез мене.“ Човек трябва да бъде добър не заради хората, но за Бога – без никакво користолюбие, без да очаква нещо за себе си.#Човек е добър, понеже Бог, който живее в него, е добър.