24.5.2010

Сега на вас ви трябва вяра в Любовта. Сега втората фаза вече е знанието. В знанието вече ще добиете вярата на Мъдростта. Знанието, културата, университетите, училищата, просветата, писането на книги – те ни въвеждат в знанието.