23.5.2010

Който може да се учи, винаги става добър. И когато аз казвам по някой път: „Учете се“, аз разбирам: „Проявявайте доброто!“