Периода 1914-1921 в детайли

 1914Учителя Петър Дънов с ученици

 •  Учителя организира молитвено събрание, на което тържествено обявява настъпването на Нова епоха в Духовния свят (Епохата на Водолея) (9 Март* 1914).
 • Тодор Гълъбов (1870-1835) започва да стенографира в гр. София неделните беседи от Словото на Учителя. Първата стенографирана беседа е "Ето Човека", с която се слага начало на сериите "Сила и Живот" (16 Март* 1914). В тях (особено в първа до шеста серия) се излагат основните принципи в Новото Учение на Бялото Братство. Първите четири серии на "Сила и Живот" са преведени на английски от Весела Несторова.
 • Годишна среща на Веригата край гр. Велико Търново (10 Август* 1914), във вилите на Анастас Бойнов и Тодор Бостанджиев.
  • Според протокола, присъстват 81 членове. Допълнително идват и 34 гости от Велико Търново, Стара Загора, Русе, от селата Кръвеник и Гачевци. Освен тях присъстват 27 деца.

 

 

1915

 • Годишна среща на Веригата в гр. Велико Търново (4 Август* 1915). На (8 август* 1915) Търновското военно комендантство разтурва събора поради обявяване на военно положение в България. На (9 август* 1915) Учителя е принуден да отпътува за Казанлък.

 

1916

 • Учителя кани Паша Теодорова (1888-1972) да стенографира неговите неделни беседи (16 Април 1916).

 

1917

 • Учителя открива в София специален цикъл лекции пред група от омъжени жени, който продължава до 30 юни 1932 година (15 февруари 1917, Четвъртък). Тези т. нар. "четвъртъчни беседи" започват с лекцията "Венецът на Живота".
 • Светият Синод на Българската православна църква убеждава правителството на Васил Радославов да отстрани Учителя от София под предлог, че учението му разколебава духа на войниците на фронта.
 • Учителя е интерниран във Варна, живее в хотел "Лондон" до лятото на 1918 година; води писмена кореспонденция със свои ученици, диктува им методи (наряди) за духовна работа (Юни 1917). Запознава се с Велко Петрушев, който по-късно става ръководител на Бялото Братство във Варна.

 

1918

 • Пеньо Киров завършва земния си път (27 Януари 1918).
 • Димитър Голов завършва земния си път (26 Октомври 1918).
 • След военната капитулация на България при Добро поле (15 Септември 1918) Учителя чрез посредници съветва българския цар Фердинанд да абдикира в полза на сина си Борис.
 • В първите следвоенни години към Бялото Братство се присъединява ново поколение българи, предимно студенти и интелектуалци, родени през последните две десетилетия на XIX или в първите години на XX век:
  • Паша Теодорова, Савка Керемидчиева, Елена Андреева, Мария Тодорова, Мара Белчева, Олга Славчева, Невена Неделчева, Стоянка Илиева, Весела Несторова, Борис Николов, Методий Константинов, Георги Томалевски, Георги Радев, Любомир Лулчев, Петър Пампоров, Влад Пашов, Петър Камбуров, Марин Камбуров, Борис Рогев, Николай Дойнов, Петър Димков, Елиезер Коен и много други. По това време в провинцията са оформени седем по-големи групи на Бялото Братство: във Варна - с ръководител Манол Иванов, в Бургас - с ръководител Тодор Стоименов, във Велико Търново - с ръководител Константин Иларионов, в Русе - с ръководител Никола Ватев, в Стара Загора - с ръководител Панайот Ковачев, в Пловдив - с ръководител Петко Епитропов и в Казанлък - с ръководител Захари Желев.

 

1919

 • Годишен събор на Бялото Братство в гр. Велико Търново (19 Август 1919).
  • В читалище "Надежда" Учителя държи пред търновското гражданство публична беседа - "Мировата Любов". На 24 август в Модерния театър държи втора публична беседа - "Космичната Обич". За първи път Съборното Слово на Учителя се стенографира и се публикува в отделна книга - "Беседи, обяснения и упътвания от Учителя. Дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. Търново през лятото на 1919 г."

 

1920

 • Годишен събор на Бялото Братство в гр. Велико Търново (19 Август 1920).
  • Присъстват около 1200 участници. Същия ден в читалище "Надежда" Учителя държи пред търновското гражданство беседата "Новото човечество". Съборното Слово се стенографира и се публикува в книгата "Беседи и напътвания, държани от Учителя за учениците и слушателите на Бялото Братство на събора през лятото на 1920 г. в гр. В. Търново". (22 август 1920) година във Велико Търново Учителя открива специален цикъл лекции пред Класа на добродетелите, състоящ се от десет ученика.
 • Савка Керемидчиева (1901-1945) се присъединява към Паша Теодорова в работата по стенографиране, дешифриране и отпечатване на неделните и съборни беседи на Учителя.

 

1920

 • Министерството на вътрешните работи на България утвърждава устава на Общество "Бяло Братство" в Русе (13 Юли 1921).
 • Годишен събор на Бялото Братство в гр. Велико Търново (19 Август 1921).
  • Същия ден Учителя държи пред търновското гражданство публична беседа - "Пробуждане на колективното съзнание". Съборът избира четири съвета от по сто човека: съвет на физическия труд, съвет на духовния живот, съвет на просветата и съвет на примирителите. Утвърждава се поздравът: "Няма любов като Божията любов! - Само Божията любов е любов!"