22.5.2010

Под думата музика, разбирам правите мисли, правите чувства и правите постъпки. Това е музика. Всеки може да пее. Под думата пея, аз разбирам една права мисъл. Тя става по закона на пеенето. Ти не можеш да мислиш право, ако не можеш да пееш.