21.5.2010

Ти не можеш да направиш добро извън музикалния закон. Доброто е само по себе си основата на музиката. В гамите казват до мажор. Под до мажор аз разбирам доброто в света – основата, от която започваш. Ти не можеш да дишаш, ако нямаш въздух. Ти не можеш да имаш понятие за света, ако нямаш светлина. Казвам: ще разберете даденото. Сега трябва да учиш.