20.5.2010

Доброто конкретно представлява основата. Доброто е твърдата почва в Духовния свят. Без добро ти не можеш да градиш. Стабилността на мислите, тяхното вътрешно съдържание – това е доброто. То е една твоя мисъл, твое чувство. Добро е туй, върху което можеш да градиш.