19.5.2010

За да поддържа живота си, човек не трябва да яде само един път през деня. В който свят и да живееш, постоянно ще се храниш. Любовта трябва постоянно да се втича в човешката душа. Тя е храната на живота. Като знаете това, всяка дума, всяко чувство и всяка постъпка трябва да са проникнати от Любов. Помнете, че зад всяка ваша дума или мисъл стои Бог и ви наблюдава.