18.5.2010

Днес Христос се обръща към вас, както към Петър, и ви пита: „Обичате ли Ме?“ – „Ти знаеш, Господи, че Те обичаме.“ – „Тогава пасете Моите агънца.“ От това, как ще ги пасете, познаваме каква е била вашата любов. Кои са вашите агънца? – Това са вашите добри мисли, чувства и постъпки. Те са резултат на Любовта, която живее в душите ви. Бог е вложил Любовта във вас.