17.5.2010

Една твоя постъпка е достатъчна, за да определи какви са били твоите деди и прадеди. Ако ме приемеш добре в дома си, ти сам се препоръчваш – няма защо да ми говориш много. Една добра постъпка струва повече от твоето знание.