16.5.2010

„Трябва ли да се прераждаме?“ – Ако искате да се развивате, ще се прераждате. Това е условие за развитие. – „Колко пъти трябва да се прераждаме?“ – Това зависи от условията.